Индекс на производителот:    A    C    H    P    S

A
C
P
S